Ranonkel

Wonen,

Blog 4

Betrouwbaarheid & Commitment. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mei 2017
RANONKEL Wonen BV
Bij aanvang van het schrijven van het kwaliteitshandboek hebben we besloten om geen oude protocollen van anderen te gaan hergebruiken maar nieuwe, gericht op onze doelgroep en visie, te gaan ontwikkelen. Hierbij is het natuurlijk ook belangrijk dat de kennis die we gebruiken up to date is. Wij zijn daarom naar een studiedag SuÔcidepreventie van Medilex gegaan. De `dag was interessant en bood verschillende perspectieven maar er was er ťťn die een diepe indruk heeft gemaakt. De spreekster begon met ďsuÔcide is een vorm van ontsnappen aan iets dat veel erger isĒ. Zij gaf aan dat je problemen en dus ook het ontsnappen aan problemen alleen maar kan oplossen door hier open over te praten. Haar advies was praat er gewoon over zonder ďhulpverlenerstaalĒ te ge-/misbruiken. Spreek open van mens tot mens en als je denkt dat het risico op suÔcide bestaat neem dan geen risico maar bespreek jouw indruk openlijk met je cliŽnt en wees flexibel in je reacties zodat je kan aansluiten bij de ander. Ook vertelde zij dat het valideren van de pijn van de ander nabijheid en vertrouwen vergroot. Haar advies naar de toekomst hield onder anderen in om te bespreken welke andere manieren van coping er mogelijk zijn en dat je ieder gesprek moet afronden met een commitment. Hiervan liet zij in een film een mooi voorbeeld zien. In de film vraagt zij haar cliŽnt of er mensen zijn die er voor zorgen dat hij het leven, de last of pijn weer voor een tijdje kan verdragen. De cliŽnt geeft aan dat zijn wens tot suÔcide tijdelijk verdwijnt als hij zijn schoonzus gesproken heeft. Hierop wordt het gesprek beŽindigd met de afspraak dat de cliŽnt in moeilijke tijden zijn schoonzus zal bellen. En daarna volgt iets heel bijzonders: de hulpverlener zegt dan ďals je jouw schoonzus niet kan bereiken dan bel je mij, dag en nacht. Dit is mijn telefoonnummer en ik wil van jou horen dat je belooft je schoonzus te bellen en als zij niet opneemt dat je dan mij belt.Ē Ze was hier heel direct en concreet maar nog belangrijker ook zij gaf haar commitment aan deze cliŽnt van mens tot mens.

Commitment en verlies/ rouwverwerking. Onze NAH zorgvragers hebben vaak problemen of resten van problemen met de verwerking van hun verlies als gevolg van hun hersenletseltrauma. Werk, woning, relaties, alles is verandert en vaak ook beschadigt door het letsel en de nieuwe toekomst biedt veel minder mogelijkheden en kansen. Depressie is dus een groot risico en de coping-problemen zijn soms bijna onoverkomelijk (geheugenproblemen spelen hierbij een grote complicerende rol).
Dit is een dagelijks onderwerp van gesprek en daarbij zijn wij heel direct omdat er anders alleen maar spraakverwarring optreed en de problemen vergroten in plaats van benaderbaar te worden. Hier begint mijn herkenning met de suÔcidepreventie lezing. Er is ook nog een tweede herkenning, in onze maatschappelijk werk praktijk maken wij met al onze zorgvragers standaard de afspraak dat zij dag en nacht met alles kunnen komen per mail of WhatsApp zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken dat ze belangrijke zaken vergeten met ons te bespreken. Een duidelijke commitment die wij doen alleen vragen wij wel om het per tekstbericht te doen en maken daarbij de afspraak berichten zo snel mogelijk te lezen en binnen 24 uur hierop te reageren.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl