Ranonkel

Wonen,

Blog 7

Waardevrij falen. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juni 2017
RANONKEL Wonen BV
“Als ik zoveel vergeten was dan wist ik dat nog wel.” Een, bij onze zorgvragers, veel gehoorde uitspraak. De reden hiervoor is heel simpel je kan niet meer weten wat je vergeten bent omdat je dit nu juist vergeten bent. Een probleem dat we allemaal kennen. Ons geheugen laat ons in de steek en we hebben een queue nodig om het “weer terug te vinden”. Geheugenproblemen ontstaan vooral als lichaam en geest overbelast zijn. Bij veel mensen die een vorm van hersenletsel hebben ontstaat die overbelasting veel vaker en ook veel ernstiger. Dan is er ook nog de mogelijkheid dat het centrum waar de korte en/of lange termijn herinneringen opgeslagen worden zelf beschadigd is waardoor herinneren zelfs een onmogelijkheid kan worden.

Als meest voorkomende opname reden om Beschermd te gaan wonen wordt “een gebrek aan mogelijkheden om eigen regie te voeren” benoemd. Kijk je beter naar de problemen dan is de achterliggende oorzaak een geheugenprobleem. Zonder een goed functionerend geheugen worden zelfs de eenvoudigste taken een probleem. De vraag “Wilt u koffie voor mij zetten want dat kan ik niet?” klinkt zo vreemd de eerste keer dat je die hoort maar ga je dit samen met je zorgvrager uitvoeren dan zie je uit hoeveel kleine stapjes deze opdracht bestaat. Wordt er één stapje gemist dan gaat alles mis. Vooral het kortetermijngeheugen hebben we nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren. Ergotherapie kan op door goede observatie, analyse en dan het aanleren/ inslijpen van nieuwe manieren veel goed doen.

Ook “ziekte-inzicht” is afhankelijk van het geheugen, hoe kan je inzicht krijgen in je situatie als je niet herinnert wat je problemen zijn. Voor familie, vrienden en andere belangrijke vertrouwenspersonen vormen de geheugenproblemen een kluwen van vragen, inzichten, onzekerheden en ook wantrouwen. De zorgvrager functioneert op het ene moment veel beter dan op het andere dit ligt veel aan omgevingsfactoren maar ook aan de emotionele gesteldheid en eerdere ontstane vermoeidheid. (Vermoeidheid is vaak een van de signalen van overbelasting, dit is een duidelijk signaal dat er aanpassingen gezocht moeten worden om inspanning beter te verdelen.) Om iedereen de kans te geven gezamenlijk oplossingen te vinden voor deze problemen maken wij altijd ruimte en tijd voor voorlichting, een open gesprek en waar nodig en gewenst kan er ook gesproken en begeleid worden vanuit de Systeemtherapie/ Gezins- & Relatietherapie. Tijdens deze gespreken maken we als eerste ruimte voor de ervaringen van iedereen, alles is bespreekbaar zonder schaamte of oordelen


Als we waardevrij kunnen “falen” dan wordt het omgaan met geheugenproblemen een stuk eenvoudiger.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl