Ranonkel

Wonen,

Blog 9

Het logische vervolgtrauma
voor de sociale omgeving.
. . . . . . . . . . . . . . . . 03 juli 2017
RANONKEL Wonen BVAls zorgvragers bij ons aangemeld worden hebben ze al een heel behandeltraject achter de rug dat is afgesloten met de diagnose “uitbehandeld”. Een paar zorgvragers gaan dan meteen door naar beschermd wonen maar de grootste groep gaat terug naar de “oude thuissituatie”.

Als voorbereiding hierop gaat de zorgvrager in de weekenden naar huis. Tijdens deze weekenden is het heel zwaar voor de omgeving maar iedereen is natuurlijk blij dat hun geliefde weer thuis is. Pas na ontslag uit het ziekenhuis of de revalidatie begint de alledaagse realiteit.

Het ontstaan van het hersenletsel was al zeer traumatisch en de verwerking stressvol. Vaak is dit proces nog niet volledig doorlopen. De confrontatie met alle aanpassingen en vooral de effecten van de, bijna altijd aanwezige, cognitieve stoornis zorgen vaak voor een nieuw trauma. Dit nieuwe trauma treed onverwacht voor alle betrokkenen op. Het is weliswaar benoemd door de revalidatie maar in de drukte van alle praktische aanpassingen wordt het makkelijk weer vergeten. Er is vanuit de professionele wereld veel aandacht voor praktische problemen en de verwerking van de zorgvrager is al een erg lastig probleem. Vaak zijn wij, de werkers, geneigd om ons op de sociale omgeving te focussen als potentiële mantelzorgers. De psychische druk die zij ervaren zien wij dus ook vooral vanuit het perspectief van mantelzorgers. Daarbij doen wij hen onrecht. Na een hersenletsel verandert hun geliefde. De problemen met het kortetermijngeheugen zorgen ervoor dat je niet meer zo makkelijk afspraken kan maken wat het samenleven ernstig verstoort. Ook de veel optredende ontremming zorgt voor veel kwetsende ervaringen. Hoe moet ik verder met een partner die vergeet de koffiepot in het apparaat te zetten als hij/zij koffiezet en dan ook nog op mij begint te schelden terwijl ik alleen maar helpen wil. Hoe ga je om met een partner die obsceniteiten uit en scheld of slaat? Begrip maakt geen verwerking of acceptatie het is er hooguit een onderdeel van. Hoe leg ik het mijn omgeving uit terwijl ze mij niet begrijpen en er wel begrip is voor mijn partner, ouder of kind want die is het slachtoffer van deze situatie? Waar kan ik hulp krijgen? En heel verdrietig hoe moet ik dat betalen want hulp voor de zorgvrager wordt veelal vergoed maar de o zo noodzakelijke Systeemtherapie wordt niet of heel beperkt vergoed? Als we allemaal heel erg veel geluk hebben (professionals, zorgvrager en sociale omgeving) gaat het op termijn steeds beter. Dit is afhankelijk van goede informatie op de juiste tijd. Mocht het niet goed gaan dan wordt er in laatste instantie teruggegrepen op een hernieuwde opname in het ziekenhuis terwijl er naar een andere oplossing, vaak toch beschermd wonen, gezocht wordt. Omdat dit terugvallen op een eerder afgewezen optie voor iedereen moeizaam en verdrietig is hebben wij ervoor gekozen om gezins- en relatietherapie als onderdeel van de woonbegeleiding, zonder extra kosten hiervoor, aan te bieden.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl