Ranonkel

Wonen,

Blog 10

Verwerking en Acceptatie
een Doorlopend proces van nieuwe trauma’s bij hersenletsel.
10 juli 2017
RANONKEL Wonen BV
Verwerken is voornamelijk een cognitief proces. Eén van de meest verstorende factoren in dit proces bij veel zorgvragers met hersenletsel is het feit dat de cognitieve functies bij de meerderheid van de zorgvragers verstoord zijn. In een aantal gevallen zal dit in de loop van de tijd verbeteren. Maar zeker tijdens het begin van het verwerkingsproces spelen cognitieve problemen een grote rol.

- Hoe kan ik iets verwerken terwijl ik vergeten ben wat mijn problemen nu werkelijk zijn?
- Hoe kan ik nieuwe vaardigheden ontwikkelen en inzetten als ik geen overzicht heb in het probleem of mijn eigen functioneren?
- Hoe kan ik hulpvragen of mijn situatie bespreken als ik leid aan afasie?
- Hoe…………….

En dan weer terug naar het trauma en frustratie.

Iedere “nieuwe confrontatie” vormt (doordat de vorige confronta tie, gedeeltelijk, vergeten is) een nieuw trauma. Vaak is er tijdens de nieuwe confrontatie met verloren vaardigheden een gevoel van verlies van eigenwaarde en zelfredzaamheid dit roept verwarring op die leidt tot nieuwe angst en trauma. Leren leven met hersenletsel is angstaanjagend en kan dus leiden tot vermijdend gedrag.

De manier waarop mensen met dit coping proces omgaan is vooral afhankelijk van 2 factoren: hoe ging men vroeger met problemen om en hoe gaat de sociale omgeving om met de nieuwe situatie. Het is voor ons als zorgverleners van groot belang om inzicht te krijgen in de vraag of eventuele gedrags- en of coping-problemen ontstaan zijn als gevolg van het hersenletsel, een door hersenletsel ontstane verandering in de persoonlijkheidsstructuur of van eerder bestaande problematieken. Pas als we het goed antwoord op deze vraag hebben kunnen wij bekijken op welke wijze we onze zorgvrager behulpzaam kunnen zijn.

Om hulp te kunnen bieden bij verwerken is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van wat verwerken inhoud. Wij hebben ervoor gekozen om de definitie van P.H. Vrancken te hanteren:

Verwerken heeft als doel het krijgen van controle over de situatie en het herstellen van evenwicht.

Voorwaarde voor een succesvolle verwerking is een gehele of gedeeltelijk acceptatie van de veranderingen. Om aan het evenwicht uit de definitie toe te kunnen komen is het nodig dat zorgvragers het proces van trauma en herhaalt-trauma vele malen doorlopen. Belangrijk hierbij is geduld, heel veel geduld van de totale omgeving. Verwerking en acceptatie zijn voor zorgvragers met cognitieve problemen nog moeilijk te bereiken dan voor u en mij.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl