Ranonkel

Wonen,

Blog 14

Collegiale samenwerking / medewerkers of ……… 9 augustus 2017
RANONKEL Wonen BV

Nog voor wij ook maar iets over ons bedrijf, voor onszelf, op papier gezet hadden was het duidelijk wij wilden niet gaan werken met mensen in loondienst. Niet vanwege alle zakelijke risico’s maar gewoon omdat wij graag op gelijkwaardige wijze met collega’s samen willen werken. We kozen dus voor samenwerken met andere ZZP’ers. Helaas volgde vrij snel op ons besluit de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.
Een hele mond vol en tegelijk een flinke hoofdpijn voor ons. Niemand in Nederland heeft de vele discussies hierover kunnen missen. Ik begrijp alle redenen die aangevoerd worden in het voordeel van deze wet als het gaat om het beschermen van mensen die helemaal niet als zelfstandige willen werken en het tegengaan van uitbuiting door veel te lage vergoedingen maar wij krijgen van deze wet alleen maar heel veel overlast. Tijdens de ontwikkeling van onze plannen hebben we dus gezocht naar alternatieven voor het inhuren van ZZP’ers. Ze zijn er maar geen van deze oplossingen voldoet aan onze wensen rondom samenwerken. Daarom deze blog over onze ideeën en idealen ten aanzien van het samenwerken binnen Ranonkel.

Ranonkel moet een echt thuis kunnen worden voor de bewoners met ruimte voor ieders (eigen)aardigheden, een samenleving tussen: bewoners onderling, bewoners en zorgverleners & dit natuurlijk binnen de grotere samenleving in de straat. Hoe gelijkwaardiger de leden van een samenleving met elkaar omgaan des te lager de onderlinge drempels om te kunnen vragen en aan te kunnen spreken wat leidt tot (in onze ogen) een betere kwaliteit van zorg. Natuurlijk kan er geen volledige gelijkwaardigheid bestaan als eigenaar ben je moreel en juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk en dat vertaald zich automatisch een het noodzakelijke leiderschap. Toch denken wij dat onze idealen en wensen goed te combineren zijn met de noodzaak om verantwoordelijkheid als eigenaar te nemen.

Naast een fijne woning voor zorgvragers willen wij dat Ranonkel voor de zorgverleners een uitdagende plek is waar ruimte is voor intervisie, klinische lessen en in de toekomst mogelijk geaccrediteerde bijscholing gaat faciliteren. Op deze manier kunnen wij met elkaar een samenwerking aangaan waarbinnen het werken als ZZP’er versterkt wordt. Een beetje het “Werkplaats” idee maar dan niet vanuit een grote koepel of de overheid. Gewoon een klein particulier initiatief omdat wij zelf ook als ZZP’ers ontdekt hebben dat je als zelfstandige gewoon de uitdagende input van collega’s gaat missen.


Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl