Ranonkel

Wonen,

Blog 15

Nieuwe impulsen; Dank aan onze collega
& Logeren.
14 augustus 2017
RANONKEL Wonen BV

In de lijst met de te regelen zaken om in aanmerking te kunnen komen voor Zorg In Natura stond ook “aanwezigheid van onafhankelijke cliëntondersteuning”. Hier hadden wij nog nooit over nagedacht maar zien absoluut grote voordelen voor zowel de zorgvragers als voor ons. Zij kunnen ons beiden behulpzaam zijn om de zorg te verbeteren door de zorgvragers een sterkere stem geven om zo tot verbetering aanzet te geven. We hebben hiervoor contact opgenomen met meerdere organisaties. De medewerker van Zorgbelang vroeg tijdens het gesprek met Jeroen of wij misschien interesse zouden hebben in het leveren van Respijtzorg en dan met name in het leveren van een of meerdere logeerkamers. Dit was voor ons een compleet nieuw idee. Tijdens de opstart van een bedrijf als het onze moet je zo verschrikkelijk veel beslissingen nemen en zo veel mogelijkheden overwegen dat er een aantal zijn die gewoon niet meer in je hoofd opkomen.

Goede collega’s die je op alternatieven voor je handelen en je beleidskeuzen aandragen zijn daarom goud waard. s ’Avonds zijn wij eens op een rijtje gaan zetten wat er voor het geven van respijtzorg nodig is. Een ingerichte kamer met en bed, een kast, een stoel, een tafeltje en gezelligheid. Maar veel belangrijker is de ruimte binnen de organisatie voor passanten, de ene langer dan de ander maar ze gaan na verloop van tijd ook weer weg of komen regelmatig maar kortdurend. Vinden onze bewoners deze afwisseling prettig en kunnen zij hiermee omgaan of geeft dit juist onrust en daardoor een minder goed functioneren van onze zorgvragers? Tegelijkertijd hebben wij ervoor gekozen om een open organisatie te zijn die in de eigen omgeving als goede buur anderen behulpzaam wil zijn. Een recent voorbeeld hiervan is het verzorgen van de avondmaaltijden voor een buurman die tijdelijk niet mocht staan als gevolg van een infectie in zijn voet. Maar ook: kunnen wij als organisatie met deze wat minder voorstelbare doelgroep goed samenwerken?

Onze bewoners genieten van aanspraak en nieuwe sociale contacten, samen een sigaretje roken in de tuin en daar praten over voetbal en alle andere belangrijke zaken maakt hun dag. Er is dus meer dan voldoende ruimte voor anderen. Ook geven onze bewoners hun eigen grenzen aan en zoeken zij hun eigen kamer en televisie op als zij behoefte aan rust hebben.

Wij als organisatie genieten van nieuwe impulsen en creatieve mogelijkheden om ons vak uit te oefenen dus “Wees welkom” wat ons betreft (dit geld voor iedereen, familie, vrienden, buren en collega’s). Kijkend naar onze doelstellingen, waarbinnen wij het allerliefste laagdrempelige zorg willen bieden aan diegene die het nodig heeft als onderdeel van het normale samenleven (deze zorg willen wij als het totaal van Ranonkel Wonen bieden, zorgvragers & zorgverleners) dan is het creëren van logeer mogelijkheden voor zorgvragers met NAH een logisch verlengde van ons werk. Een onderstaand krantenartikel geeft aan hoe groot de nood op dit moment is: huisartsen maken extra uren door vakanties mantelzorgers
Dus: Graag willen wij mensen met NAH die om welke reden dan ook tijdelijk een woning nodig hebben waar zij zich thuis, veilig en herkent voelen een kamer bieden met huisgenoten en waar nodig begeleiding en zorg.
Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl