Ranonkel

Wonen,

Blog 17

Wat te doen met familieparticipatie? . . . . . . . . . 28 augustus 2017
RANONKEL Wonen BV

Soms lijkt het alsof we onbezorgd begonnen zijn zonder verder iets vooraf uit te zoeken of vast te leggen. Maar kijk in naar de ordner met gemaakte bedrijfs-, beleids- en kwaliteitsstukken dan zie ik iets anders. Deze map barst uit zijn voegen, en des ondanks lopen we toch bijna wekelijks tegen iets aan waarover wij nog niet nagedacht hebben. Het voordeel van een kleine organisatie is dat we zeer snel kunnen reageren maar het nadeel je moet alles zelf doen.
Er zijn meer dringende klusjes dan er uren in een etmaal zitten, over dagen praten we al lang niet meer ben je wakker dan ben je aan het werk. Wel houden wij (zeldzame) dagen vakantie waarin we minimaal over werk spreken en doen alsof wij vakantie hebben.

Over familie participatie, in de zin van vertegenwoordiging, hebben wij nooit nagedacht omdat onze zorgvragers zeker handelingsbekwaam zijn ondanks de “ernstige cognitieve stoornissen”. Het gaat bij handelingsbekwaam niet om hersenletsel maar om het vermogen te beslissen over het eigen welzijn. En dus niet op welke wijze deze beslissingsprocessen vorm krijgen. Kan een zorgvrager de informatie niet lang genoeg onthouden dan kan deze schriftelijk gegeven worden zodat de zorgvrager wel in staat is om op voor hem goede gronden een beslissing te nemen. Mocht er sprake zijn van handelingsonbevoegd (na medisch onderzoek en vastgesteld door een kantonrechter) dan wijst de rechtbank een vertegenwoordiger aan en neemt deze waar voor onze zorgvrager. In onze ogen kan een zorgvrager zelf zijn eigen beslissingen kan nemen per situatie kiezen of hij iemand bij gesprekken en beslissingen wil hebben, dan is het dus ook niet nodig om dit vast te leggen.

Maar…. wat als een zorgvrager zelf om een 1e contactpersoon vraagt? Principieel zeggen wij dan ja, natuurlijk want dit kan alleen de zorg verbeteren. De vraag is dan wel:
      -   Is een 1e contactpersoon een verplichting?
          Is er een wettelijke basis voor het functioneren van een contactpersoon?
      -   Wat zijn inhoud en taken van een 1e contactpersoon?
      -   En hoe voorkom je dat deze in de rechten van onze zorgvrager gaat staan?
Dus mijn goede vriend Google opgezocht. Daar vond ik bijna alleen maar informatie over het functioneren van een 1e contactpersoon in de geriatrie. Logisch de grens tussen handelingsbekwaam is daar moeilijk te trekken en op deze manier hoef je de kwetsende stap naar de kantonrechter niet te maken als vader of moeder soms wel en andere keren niet meer instaat zijn om zelf te beslissen. Bij ons spelen dit soort zaken niet. Bij ons is er maar 1 die beslissingen kan nemen aangaande welzijn en zorg en dat is de zorgvrager zelf.

Dus wat gaan wij hiermee doen? Vanaf heden gaan wij alle nieuwe zorgvragers de vraag stelen of zij gebruik willen maken van een 1e contactpersoon. Is het antwoord daarop ja dan hebben wij hiervoor een formulier gemaakt met de tekst: Dank u dat u voor onze zorgvrager de functie van eerste contactpersoon wil gaan vervullen. Het is en lastige opdracht die u op zich genomen hebt. Allereerst is het uw taak om er zorg voor te dragen dat de wensen van de zorgvrager op de best mogelijke manier tot zijn recht kunnen komen, soms kan dit zelfs tegen uw eigen overtuigingen in gaan. In dat geval staan wij altijd open voor een gesprek met u en willen wij u graag bijstaan. Verder is het de taak van en eerste contactpersoon om alle familieleden in te lichten en de diverse meningen van de verschillende familieleden te verworden wanneer daar een aanleiding voor is. Een eerste contactpersoon kan de zorgvrager ondersteunen bij gesprekken en tijdens inzage in stukken, nooit zal de eerste contactpersoon inzage kunnen krijgen zonder aanwezigheid (tenzij onder speciale omstandigheden en met uitdrukkelijke toestemming) van de zorgvrager. De zorgvrager is de enige die beslissingen kan nemen waarbij de eerste contactpersoon hem of haar kan ondersteunen en adviseren. De zorgvrager kan zelf stukken delen met de eerste contactpersoon mocht de zorgvrager daar zelf behoefte aan hebben (WGBO). Verder verwachten wij van een eerste contactpersoon dat deze 1 keer per 2 maanden deel neemt aan een gesprek tussen de zorgvrager en de persoonlijk begeleider om zo de zorg te optimaliseren.

Om daadwerkelijk eerste contactpersoon te kunnen worden moet eerst dit formulier worden ingevuld en getekend. Daarna wordt deze verwerkt in het Elektronisch Cliënten Dossier zodat alle medewerkers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van en eerste contactpersoon. Pas nadat dit proces is afgerond kan de eerste contactpersoon aan zijn/haar werkzaamheden beginnen.Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl