Ranonkel

Wonen,

Blog 18

De waarde van het hebben van een BBL leerling. 4 september 2017
RANONKEL Wonen BV

Vanuit mijn achtergrond als docent was het al snel duidelijk dat wij vanuit Ranonkel Wonen gebruik willen maken van de samenwerking met leerlingen en opleidingen. Leerlingen kunnen door, soms naar de voor ons bekende weg te vragen, ons opnieuw laten nadenken over gemaakte keuzen en de wijze waarop deze in de praktijk uitpakken. Opleidingen hebben vaak toegang tot de nieuwste ontwikkelingen via de leerling hebben deze ontwikkelingen hun invloed op onze eigen ontwikkeling. Wij bieden in ruil hiervoor een leerling een stageplaats met veel en diverse ontwikkel mogelijkheden en aandacht voor de eisen die er vanuit het Crebo (Centraal Register Beroeps- Opleidingen) gesteld worden en begeleiding door een (voor hun beroep) bevoegd docent. Een bijkomend bijzonder voordeel is dat een leerling voor zorgvragers makkelijker toegankelijk is, de drempel is lager. De leerling die wij aangenomen hebben blijkt snel contact met de zorgvragers te leggen en hierdoor is een meer huiselijke toon ontstaan in onze startende woning. Ook signaleert de BBL’er andere zaken omdat deze nog bezig is met de professionele opleiding, een combinatie van onbevangen onervarenheid met nieuwe kennis. Waar wij veel meer op onze ervaring en daardoor minder op de theorieën steunen. Onze verwachtingen rondom het samenwerken met een leerling zijn meer dan uitgekomen en wij kunnen het iedereen aanraden. Het is een feestje om onze bewoners te horen praten over hoe zij de leerling ervaren zowel positief als (nog veel belangrijker) ook negatief. Positief is leuk maar kan ook een vorm van aardig zijn in zich hebben. Bij de negatieve opmerkingen hoor ik vooral dat onze leerling steeds makkelijker de “Regels van het Huis” handhaaft. Na een eerste onzekerheid om vooral geen fouten te maken begint de leerling zichzelf te worden en wordt zijn inbreng groter en meer gericht op lange termijn oplossingen en doelen.

Wat wij niet verwacht hadden was de uitgebreide begeleiding door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Ik wist dat wij daar een accreditatie als leerbedrijf moesten aanvragen en heb dat al in een vroeg stadium gedaan. Een onderdeel van de aanvraag was en locatiebezoek op het stageadres. Jeanette van de SBB was vooral een “goede meedenker”, zij heeft mij geholpen om de stageplaats beter een meer concreet in te richten.
Na de accreditatie blijft de SBB in zijn nieuwe vorm ons als leerbedrijf begeleiden. Sinds die is Jeanette al 2 keer langs geweest om te kijken hoe wij als stagebedrijf ons ontwikkelden en hoever onze BBL’er was in zijn professionele ontwikkeling. Ieder bezoek bracht nieuwe inzichten en mogelijkheden. Van ieder bezoek is er een verslag gekomen met alle afspraken en vaak ook aanvullende informatie voor mij. Naast de bezoeken is er ook veel digitale informatie beschikbaar en zijn er mogelijkheden voor cursussen (zodra ik tijd kan inruimen zal ik daar zeker gebruik van gaan maken). Dit is een echte bonus gebleken.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl