Ranonkel

Wonen,

Blog 27

Eindelijk Zorg In Natura. 30 april 2018
RANONKEL Wonen BV
Een paar weken geleden was het eindelijk zover. Alle stukken die wij bij het Zorgkantoor ingeleverd hadden om Zorg In Natura te mogen leveren waren gecontroleerd en in orde gevonden.
Vanaf dag 1 hebben wij hiernaar toegeleefd en nu kwamen wij eindelijk voor contractering in aanmerking. Er werd een afspraak gemaakt en 2 medewerkers van het Zorgkantoor zijn bij ons langs geweest voor de lunch en een gesprek over hoe het na nu verder zou gaan.

Wat er, volgens de medewerkers van het zorgkantoor, nu nog moet gebeuren is het starten met een goed financieel systeem dat er zorg voor draagt dat wij ons rekeningen op de juiste wijze kunnen indienen via Vecoso, wij moeten nog een 2e toezichthouder zoeken en vinden en er moet een accountant gebruikt worden om de jaarrekening op te maken. Dit zijn overzichtelijke eisen waaraan wij zeker kunnen voldoen. Maar waar we nu ook al rekening mee moeten gaan houden is het feit dat er voor 1 juni een Kwaliteitskader volgens de nieuwe zorgwetgeving ontwikkelt moet worden en ingediend. Daarnaast doet op 25 mei de AVG wet zijn intrede. Met de AVG zijn wij al bezig maar nog niet klaar. Al deze ontwikkelingen gaan veel tijd en werk kosten. Waar grote zorginstellingen de werklast verdelen over vele specialisten moeten kleine instellingen alles zelf doen of deskundigen inhuren. Natuurlijk zitten bedrijfssystemen en stukken voor grote instellingen veel ingewikkelder in elkaar maar tegelijkertijd moeten wij aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen en worden wij voor het overgrote deel volgens dezelfde criteria beoordeelt.

Voor ons was en is snelheid nu van het grootste belang omdat wij in gesprek zijn met een nieuwe zorgvrager die graag bij ons wil komen wonen. Zijn bewindvoerder had aangeven dat hij liever niet wil dat de zorg vanuit Pgb georganiseerd wordt omdat er in het omzettingsproces en de vergoedingen nog wel eens zaken verkeerd gaan en zijn clint in dat geval, onbedoeld, schulden zou kunnen gaan maken. Voor dit standpunt hebben wij natuurlijk begrip zodat de opname is uitgesteld tot na aanvang van het mogen leveren van ZIN door ons. Dit op voorwaarde dat wij binnen afzienbare tijd ZIN mogen leveren.

De nieuwe aanpassingen in het kader van de nieuwe wetgeving, de belangen van de nieuwe zorgvrager en ons bedrijfsbelang vragen om een nieuwe manier van kijken. Mogelijk ook om een veranderingen in de manier waarop wij omgaan met dit soort uitdagingen.Het leveren van Zorg In Natura gaat zeker op hele korte termijn rondkomen. We hebben gelukkig al een aantal opties waaruit wij kunnen gaan kiezen.Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
<