Ranonkel

Wonen,

Blog 28

Keuzes en dillema’s. 14 mei 2018
RANONKEL Wonen BV
Voor ons is het leveren van Pgb-zorg een groot probleem geworden. Er wordt van de Gewaarborgde Hulpen veel gevraagd waardoor het proces dat voorafgaat aan betaling in de praktijk een langdurig en lastig proces wordt. Als zorgverlener mag je geen actieve rol spelen in dit proces. Wel heb je een ondersteunende rol die je pas kan gaan invullen als de Gewaarborgde Hulp hierom vraagt.
Maar, als je vooraf niet weet wat er van jou gevraagd gaat worden is het lastig om te weten wanneer je hulp nodig hebt. Dit maakt dat overvraging van de Gewaarborgde Hulpen (mantelzorgers) door het gehele proces versneld en verergerd wordt. In veel van de gevallen laat betaling meer dan en half jaar op zich wachten. Dit heeft ons veel stress en hoofdpijn bezorgd gedurende het afgelopen jaar.

Dus is de keuze voor Zorg In Natura niet zo moeilijk. Ja, het kost heel veel werk maar deze werkzaamheden heb je zelf in de hand. In mijn vorige blog geef ik aan tegen welke nieuwe problemen wij gaan aanlopen, zoals het schrijven van een kwaliteitskader, en dat wij een andere optie aangereikt gekregen hebben. Jeroen Cremer (van Decura) wees ons op de mogelijkheid om lid te worden van een coöperatie die aansluit bij onze visie en werkwijze om zo de lasten en kosten samen te delen. Op ons verzoek is Jeroen de weg voor toetreding tot de coöperatie Hesterhuizen gaan voor bereiden. De keuze hiervoor was gemakkelijk gemaakt op dit moment zijn wij toe aan “de gemakkelijke weg”. Het afgelopen jaar heeft, met al zijn werkzaamheden en bestaansstress, ons uitgeput.

Wel ben ik na het maken van de keuze natuurlijk tegen de dillema’s aangelopen. Al mijn harde werken om een goed en goedgekeurd systeem van zorg en bedrijfsvoering te ontwikkelen dat aansloot bij onze missie en visie moet ik achter mij laten. Mijn “werk-baby’s” zal ik niet meer in zijn geheel moeten, kunnen en soms zelf mogen gebruiken. Ons werken zal binnen de formule van de Hesterhuizen moeten gaan vallen en het handboek van de Hesterhuizen zal voorrang gaan krijgen boven mijn eigen handboek. Is al mijn werk nu voor niets geweest? Nee, absoluut niet. Door het zelf ontwikkelen ben ik nu in staat om deze systemen beter te begrijpen en uit te voeren. Daarnaast waren wij bezig om Ranonkel Wonen uit te breiden met ambulante zorgverlening. Dit proces is niet passend binnen de Hesterhuizen (alleen kleinschalig wonen met een warm thuisgevoel). Daarom gaat Ranonkel Wonen een onderdeel vormen van de coöperatie Hesterhuizen en zetten wij de ontwikkeling van de ambulante tak als een zelfstandig staande onderneming gewoon voort. Alle door mij gemaakte stukken zullen nu gebruikt gaan worden voor de ontwikkeling van de ambulante onderneming. En natuurlijk wordt er in de te bieden zorg samen gewerkt met wonen en de daar op gebouwde kennis. Wij verwachten in de loop van dit jaar de aanvang gemaakt te hebben met het certificeren (HKZ) van deze nieuwe onderneming. Gaat ook de ambulante zorg ervoor om ZIN te mogen leveren? Voor nu wil ik hier niet eens over nadenken wel blijft het leveren van goede zorg en het houden aan alle kwaliteitseisen voorop staan.

Een hele verandering die meer rust en meer zekerheid met zich mee zal gaan brengen. Tijd om weer te gaan dromen.Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
<