Ranonkel

Wonen,

Blog 32

Expansiedrift en de maaltijden. 9 juli 2018
RANONKEL Wonen BV
Expansiedrift, een heel agressief klinkend woord maar in ons geval het verwerkelijken van onze doelstellingen. Ons uitgangspunt is immers gelegen in het samenwerken binnen onze woning maar ook naar buiten toe, eerst onze buren en daarna eventueel in een bredere omgeving.
Zorgvragers zijn niet alleen afhankelijk maar zijn ook prima in staat om “zorg te dragen of verlenen” in de vorm van aandacht aan elkaar schenken en hulp bieden of als vrijwilliger. In een vorige blog heb ik verteld over een bewoner die als vrijwilliger werkt binnen de ouderenzorg. Hij is hier op zijn plaats en krijgt er een goed gevoel van. Dit versterkt zijn zelfbeeld wat helpt bij het verwezenlijken van de doelen uit zijn individuele zorgplan.

Aan de overkant van onze woning staan een aantal seniorenwoningen. In een van die woningen woont een oudere buurman die het afgelopen jaar veel pech gehad heeft met zijn gezondheid. Hij heeft vaak problemen met langer staan en koken is daardoor lastig geworden. Wij koken iedere dag vers en als er overblijft gaat de maaltijd natuurlijk naar de overbuurman.

Er wordt regelmatig een praatje gehouden op straat en soms op de koffie gegaan en toen de buurman naar het ziekenhuis moest zorgden wij ervoor dat hij iedere dag bezoek kreeg (hij heeft geen familie in de directe omgeving). Het ziekenhuisbezoek en het coördineren hiervan zorgde automatisch voor meer contact met de andere buren in de straat.

Nu, loopt een van onze bewoners regelmatig binnen bij deze buurman voor een praatje en het gezamenlijk roken van een sigaret. Soms binnen, nu omdat het zomer is, vaak buiten in de voortuin. Langzaamaan en zonder invloed vanuit de begeleiding is er een goede band ontstaan tussen de buurman en onze bewoners. Onze bewoners maken zich zorgen om de buurman en dit heeft geleid tot een nieuwe ontwikkeling/ afspraak. De buurman komt ’s avonds naar onze woning toe en helpt (vanaf een stoel) mee met het koken. Vervolgens eten wij allemaal samen de avondmaaltijd bij ons. Dit klinkt bijna idyllisch maar in de dagelijkse werkelijkheid vraagt dit bij iedereen nieuwe aanpassingen. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond (leeftijd en tijdperk van eetgewoonten/ eetcultuur) en soms lijken meningsverschillen onoverbrugbaar. Alle meningen en wensen worden gehoord maar als het aankomt op de maaltijd dan is de doorslaggevende stem die van het Voedingscentrum. Zijn de meningsverschillen moeilijk? Ja soms wel, maar daarnaast dragen zij ook bij aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het omgaan met jezelf en de ander. Je wordt er sterker van en ontwikkelt nieuwe coping skills, zelfs als je als gevolg van hersenletsel last hebt van cognitieve stoornissen of je gewoon oud bent en een beetje vastgeroest zit.
Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
jolanda@ranonkel-wonen.nl
<