Ranonkel

Wonen,

Blog 33

Een zeer ingewikkeld systeem PGB en gewaarborgde hulp. 23 juli2018
RANONKEL Wonen BV
Om als zorgvrager vanuit een pgb-budget betaald te kunnen worden ben je verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben. Het gaat dan om een vrijwilliger uit de eigen sociale omgeving. Het doel hiervan is fraude voorkomen, de vraag is: ďWerkt dat ook zo?Ē.

Stel u heeft hersenletsel met cognitieve stoornissen. Natuurlijk zijn de mensen in uw omgeving dan zeer bij u betrokken en doen zij wat zij kunnen om u te helpen. Uw hulpvragen zijn dan veel omvattend en gecompliceerd. Het is zeer confronterend en pijnlijk om u door anderen bij alledaagse- en privťzaken te moeten laten helpen, een cognitieve stoornis tast niet uw intelligentie aan, wel de uitvoering van handelen. Uw omgeving kent u als een doortastende en capabele professional dus voor hen is de situatie onbegrijpelijk en ook hun trauma is groot. Als vrij snel zal duidelijk worden dat u meer hulp nodig heeft dan zij u kunnen bieden. Misschien is professionele / betaalde hulp zelfs wel een oplossing voor u om de rol van ďgehandicapteĒ wat minder vaak te hoeven dragen in uw privťwereld. Maar vaak ziet de omgeving dit ook als falen van hun kant en is overdragen van zorg daardoor moeilijk. De rol/ functie van gewaarborgde hulp kan dan deze overgang voor iemand die u nabij staat makkelijker maken en ook voor u is het fijn en veilig om samen met een vertrouweling keuzen te maken en beslissingen te nemen. Tot zover kan de gewaarborgde hulp een zegen zijn.

Nu kijkend vanuit onze ervaring als hulpverleners. Het systeem van de gewaarborgde hulp en de pgb-aanvraag is lastig en per individu afwijkend (net zo afwijkend als er stoornissen zijn) hierdoor ontstaan vaak spraakverwarringen. Eťn van de (voor ons) meest lastige zaken is gelegen in het feit dat in de stukken aangegeven wordt dat de aanvraag onafhankelijk van de zorgverlener gedaan moet worden (fraudebestrijding). Hierdoor ontstaat er een gemis aan, voor de aanvraag, noodzakelijke informatie. Gevolg is dat, vaak, de aanvraag na heel veel zoek- en giswerk door de gewaarborgde hulp alsnog wordt afgewezen. Dit gebeurd ook bij zeer ervaren hulpverleners die in hun eigen privť een dergelijke situatie tegenkomen. De hulpverlening is dan vaak al gestart (omdat het traject veel tijd in beslag neemt) en deze zou dan strikt formeel uit eigen zak voorgeschoten moeten worden. Gelukkig houden zorgverleners hier rekening mee en wordt de betaling (voorafgaand aan de overeenkomst geregeld) pas gedaan na acceptatie van de zorgovereenkomst en het zorgplan door het Zorgkantoor zodat de zorgvrager geen (extra) financiŽle problemen krijgt. Als zorgverlener kan deze tijdrovende procedure soms zelfs leiden tot ernstige eigen financiŽle problemen (ons langste traject heeft 33 weken geduurd), er is dan te weinig ruimte voor de zorgverlener om het proces en de betaling te bespoedigen. Dit komt niet uit onwil maar door hoe het pgb aanvraagsysteem is ingericht. Denk ik dat dit systeem fraude voorkomt? Misschien, wel is het de vraag of de middelen het doel niet voorbijschieten. Kan het anders? Ja. Het begin is altijd eerst een indicatie aanvragen met hulp van bv het Sociale Wijkteam. Als de indicatie rond is kunt u hiermee (in de Drechtsteden) naar het dinsdag spreekuur van de cliŽntenondersteuner VGZ bij MEE Drechtsteden zij helpen u dan verder om het traject voorspoedig te laten verlopen. Mocht u tijdens het verloop van dit proces behoefte hebben aan meer ondersteuning of advies dan zijn er (door VGZ betaald) Onafhankelijk CliŽntondersteuners (bv via MEE) die u kunnen begeleiden. Helaas is deze informatie nog te weinig bekent waardoor er veel onnodige problemen ontstaan. Woont of werkt u in een andere regio dan kunt u navraag bij de MEE doen welke regelingen er in uw regio zijn.

Wordt er door dit systeem fraude voorkomen? Geen idee, wel ontstaan er veel problemen als gevolg van onduidelijkheid en een gebrek aan communicatie door de verdenking van fraude al voor er sprake is van een aanvraag. Persoonlijk zou ik liever een systeem hebben waarin de begeleiding gedurende het traject sterker was zodat het sneller en minder frustrerend zou kunnen verlopen. Natuurlijk gaat begeleiding extra geld kosten, mogelijk kan dit gevonden worden in een snellere en effectievere procedure als gevolg van deze begeleiding. Het door begeleiding vanuit het Zorgkantoor volgen van het aanvraagtraject zal in de praktijk ook fraude kunnen gaan bestrijden zonder de huidige problemen van onzekerheid en overbelasting van zorgvrager, gewaarborgde hulp en zorgverlener.
Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
jolanda@ranonkel-wonen.nl
<