Ranonkel

Wonen,

Blog 37

Lekker ambachtelijk prutsen. 28-09-2018
RANONKEL Wonen BV
Regelmatig mis ik mijn werk als docent, zowel het met de leerlingen in een groep aan de slag gaan als het maken van lessen en modulen. Maar soms komen de vaardigheden uit die tijd wel heel erg van pas.
Ook wij moesten, net als alle andere bedrijven en instellingen, onze protocollen aanpassen op de AVG. Voor het grootste deel worden wij er wel erg blij van omdat het ons ondersteunt bijvoorbeeld wanneer wij aangeven alleen inhoudelijke gesprekken met derden te willen voeren in het bijzijn en met toestemming van onze zorgvragers. Verder zit het vooral in de controleerbaarheid van hetgeen wij doen met privacygevoelige informatie zoals het aanleggen en beheren van een register met daarin het soortgegevens, de wettelijke borging, het delen & de manier waarop dit gebeurt, bewaartermijnen enz. Er ontstond pas een discussie toen het ging over de privacyverklaring die online geplaatst moest worden. Het advies was “maak het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk zodat alle betrokkenen dit kunnen begrijpen”. Dit advies gaat in tegen onze normale werkwijze waarbij wij werken met de mogelijkheden van zorgvragers en het aansluiten bij het individuele niveau.

Hierop wilden wij geen compromissen sluiten en daarom komt er op onze website de formele/ juridisch verwoorde privacyverklaring en een alternatieve verklaring die uitleg geeft en voor iedereen begrijpelijk moet zijn.

Om dit te kunnen bereiken ben ik teruggegaan naar mijn methodieken vanuit het onderwijs. Noodzakelijk is dat de verklaring niet langer duurt dan mensen zich kunnen concentreren. Ook moet er rekening gehouden worden met de manier waarop de diverse mensen informatie tot zich kunnen nemen. Er zijn beelddenkers die een plaatje nodig hebben, mensen die geschreven tekst beter kunnen volgen en mensen die gesproken teksten makkelijker opnemen. Met dit alles in het achterhoofd bleef alleen het maken van een PechaKucha nog over. Dat is een filmpje van 20 dia’s met een plaatje, geschreven kernbegrippen en uitgesproken tekst van ieder 20 seconden. Dat laatste is niet helemaal gelukt maar ik kom wel dicht in de buurt. Daarnaast zijn er vele uren gaan zitten in het vinden van de juiste afbeeldingen met het daarbij kopen van de wettelijke rechten zodat wij deze ook daadwerkelijk mogen gebruiken, want naast de AVG hadden wij hier ook te maken met auteursrechten. Het resultaat kunt u hieronder zien. Zowel de formele verklaring
Privacy Verklaring
Uitleg Privacy Verklaring

Onze AVG-aanpassingen zijn vanaf vandaag helemaal compleet klaar.

Jolanda de Vries,
Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
jolanda@ranonkel-wonen.nl
<