Ranonkel

Wonen,

Blog 38

DE burendag 2018 1 - 10 - 2018
RANONKEL Wonen BV
Blog geschreven door onze Zorgvragers naar aanleiding van de

DE Burendag.


Op 22 september 2018 hebben de bewoners van Ranonkel Wonen samen met de begeleiding samen een nationale burendag gehouden in hun woning. Hieruit zijn goede contacten gebouwd tussen de bewoners (ons dus) en de buren van onze woning. Er zijn vele dingen besproken die de buren inzicht gegeven hebben in onze leefgemeenschap.
Tijdens de lunch zijn 4 nieuwe buren en 1 oude buurman komen eten. Tijdens de lunch hebben we uitgelegd wie wij zijn, wat onze beperkingen zijn en hoe wij als bewoners, leven binnen Ranonkel wonen. Wij hebben uit mogen leggen hoe ons leven er dagelijks uit ziet, hoe het was voor we hier kwamen wonen en hoe het veranderd is. De buren zijn daar heel enthousiast over de openheid die wij gaven.
De gesprekken waren heel open zowel van ons als vanuit onze begeleiders naar de buren toe, maar ook van de buren naar ons toe. Hier waren de buren heel erg blij mee. Ook wij als bewoners vonden het heel fijn om deze openheid van de buren naar ons toe te mogen horen.
De buren waren heel erg trots op hetgeen wij als bewoners, binnen Ranonkel Wonen, bereikt hebben met ons leven. Voor ons bewoners was ons leven voor we hier kwamen wonen heel erg ingezakt en deden we eigenlijk niets tot nauwelijks iets. Nu voelen we ons als herboren en hebben we een zinvolle plek in de maatschappij teruggevonden. We zijn nog wel steeds ons leven verder aan het opbouwen. Hierdoor hebben wij als bewoners meer kracht gekregen om door te gaan met hetgeen we mee bezig zijn, ons leven op te bouwen.

De buren dachten namelijk dat hier andere mensen zouden komen wonen die in het verleden tot overlast geleid hebben en dat ze daardoor zelf weer overlast van ons zouden krijgen. Ze waren eigenlijk een beetje bang voor deze overlast. Wij hebben in het gesprek met hun deze angst duidelijk weggenomen. We hebben hun tot andere gedachten over ons laten krijgen.

Zowel bewoners als de begeleiding hebben deze dag ervaren als een hele positieve dag om tot elkander te kunnen komen. We hopen dat dit in de toekomst kan resulteren dat wij elkaar kunnen aanvaarden zoals we zijn.

Het komt erop neer dat wij, als bewoners van Ranonkel Wonen, een geweldige dag gehad hebben.
We willen de buren bedanken voor deze grandioze dag.
Tot zover onze bewoners.
Daarvan krijg ik als bestuurder een glimlach van oor tot oor op mijn gezicht en een dik brok van trots in mijn keel. Ze zijn geweldig die bewoners van ons.

Jolanda
<