Ranonkel Methode

RANONKEL Wonen BV
terug naar het begin

Ranonkel Wonen richt zich op mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die als gevolg van hun letsel onvoldoende instaat zijn om hun eigen leven, relaties en bezigheden te structureren. Wij bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, het onderhouden van bestaande sociale relaties en het aangaan van nieuwe relaties. Ook gaan we samen met u op zoek naar zinvolle daginvulling die past bij uw wensen, persoonlijkheid en mogelijkheden.

Om meer duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden in de zorgverlening NAH hebben wij een oplopend zorgaanbod ontwikkeld in 6 stappen, genaamd de Ranonkel methode. De uitwerking van deze 6 stappen kunt u verderop op deze website vinden. Wij bieden als Ranonkel alleen zorg binnen de 1e drie stappen over de andere stappen kunt u ons altijd kosteloos consulteren en waar mogelijk zullen wij u in contact brengen met collega’s die deze zorg wel aanbieden.

Mocht u op basis van de website geïnteresseerd zijn in aanvullende informatie dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

ondersteuning & regievoering

De zorglevering wordt in veel gevallen in losse onderdelen georganiseerd, deze onderdelen worden dan vervolgens niet op elkaar aangesloten waardoor de geleverde zorg niet meer gezien kan worden als passende zorg. Door de bestaande zorg beter te coördineren en op elkaar af te stemmen kan het zijn dat er (nog) geen aanvullende zorg of ondersteuning nodig blijkt te zijn.

Ambulante begeleiding

Er komt op vaste tijden een ambulant begeleider die u behulpzaam is en ondersteuning biedt daar waar u dit nodig heeft. Het kan gaan om hulp bij de administratie, agenda-training, begeleiding op allerlei vlakken van het alledaagse leven zodat u zolang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk uw leven kunt blijven leiden.

Ambulante begeleiding &

De & in deze begeleiding is een methode om uw eigen sociale steunsysteem uit te breiden en verstevigen. Het is met name gericht op de alledaagse contacten en een voor u bevredigende daginvulling

Begeleiding in dagbesteding 1 of meerdere dagdelen

Mochten alle voorgaande stappen onvoldoende steun en begeleiding bieden dan is het mogelijk om 1 of meerdere dagen van 16.00 tot 20.30 uur bij ons in de woning begeleiding te krijgen in de groep en individueel.

Logeer of respijtzorg

De hierop volgende stap is een of meerder dagen per week of een korte periode (weken tot maanden) logeren bij Ranonkel. Door het logeren kan de begeleiding intensiever gegeven worden en kunnen u en uw omgeving tot rust komen. In deze periode blijft uw eigen woon en leefomgeving bestaan, u hoeft niet te verhuizen of afstand te doen van alles wat u in uw eigen leven dierbaar is.

Beschermd wonen

Wanneer zelfstandig wonen echt niet meer mogelijk is dan is het tijd geworden om te verhuizen naar beschermd wonen. U kunt ervoor kiezen om in de vertrouwde omgeving van Ranonkel te komen wonen maar u kunt ook kiezen voor andere organisaties. Mocht u niet voor Ranonkel kiezen dan zullen wij alles doen wat er in ons vermogen ligt om u behulpzaam te zijn bij het verhuizen naar de woning van uw keuze.


de Ranonkel Methode Beschermd door BOIP int. Depot