Wat

doen

wij:

RANONKEL Wonen BV
terug naar het begin
Ranonkel Wonen richt zich op mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die als gevolg van hun letsel onvoldoende instaat zijn om hun eigen leven, relaties en bezigheden te structureren. Wij bieden ondersteuning bij het aanbrengen van structuur, het onderhouden van bestaande sociale relaties en het aangaan van nieuwe relaties. Ook gaan we samen met u op zoek naar zinvolle daginvulling die past bij uw wensen, persoonlijkheid en mogelijkheden. Onze cliŽntgroep is een gemengde groep bestaande uit mannen en vrouwen in de leeftijden tussen de 30 en de 50 jaar. Wel is het van belang dat u in staat bent om, onder begeleiding, de dagelijkse zelfzorghandelingen te verrichten omdat wij geen verpleeghuiszorg kunnen bieden. Onze woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer/keuken en een eigen kamer voor iedere bewoner. Alle kamers zijn voorzien van een eigen internet en televisie aansluiting en worden door de bewoners naar eigen smaak ingericht.

Onze doelstelling is niet om te komen tot een volledige rehabilitatie maar wel het bereiken van een stabiel, veilig en bevredigend leven voor onze bewoners. Om deze doelstelling te bereiken gaan wij uit van de theorieŽn van de Systeemtherapie. We hebben daarbinnen gekozen voor de uitgangspunten van de Dynamische visie. Deze legt de nadruk op de zelfregulerende vaardigheden binnen een groep (Savenije, Lawick & Reijmers, 2009). Synchroon aan deze groepsontwikkeling zal er gewerkt worden aan een integratie van onze bewoners binnen de woonwijk.
Ons huis staat in een ďoudere Vinex wijkĒ en heeft een divers opgebouwde populatie, er is veel groen en een grote verscheidenheid aan voorzieningen. In deze tijd van Vermaatschappelijking van Zorg wordt van iedere Nederlander verwacht dat deze zorgdraagt voor zijn naasten. Ook onze bewoners zullen hun eigen steentje bijdragen. Wij denken dan aan zaken als het helpen met de boodschappen, het assisteren bij het tuinonderhoud en alle andere voorkomende werkzaamheden wanneer onze buren dit niet meer zelfstandig kunnen. Een andere functie zou ook het verstevigen van de sociale verbanden in de wijk kunnen zijn door het organiseren van wijkevenementen en het leveren van werkzaamheden bij de diverse vrijwilligersorganisaties die in deze wijk actief zijn. Deze manier van ďbijdragen aan het welzijn van anderenĒ zal niet alleen een positieve invloed op de wijk hebben maar ook bijdragen aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld van onze cliŽnten en zo een herstellende waarde vormen binnen de begeleiding van onze cliŽnten.

De aanvullende behandelingen die onze bewoners nodig hebben worden gegeven door externe behandelaren. In veel gevallen zullen dit behandelaren zijn waarmee onze bewoners al samenwerkten voordat zij bij ons kwamen wonen. Er is ruimte voor overleg en samenwerking met deze behandelaren, de bewoner bepaald in dat geval de grenzen.

Mocht u op basis van de website geÔnteresseerd zijn in aanvullende informatie dan kunt u ons altijd bellen of mailen.