Onze werkwijze

RANONKEL Wonen BV
terug naar het begin

Ieder nieuw begeleidingstraject start met een gratis intake gesprek. Hierin gaat het om uw wensen en vragen en de wijze waarop wij u daarbinnen kunnen ondersteunen. Aan de hand van dit gesprek zullen wij u of een aanbod voor zorgverlening doen of u door verwijzen naar collega’s mocht uw zorgvraag beter binnen het zorgaanbod van die collega passen.

Een zorgaanbod bevat de wijze van zorgverlening (dit is maatwerk) en een uitleg over de wijze van financieren. Eventueel ondersteunen wij u bij het doen van een aanvraag voor financiering van de zorg (WMO of WLZ) en helpen wij u door het indicatietraject. Alle kosten en de wijze van financiering zitten in dit zorgaanbod zodat u altijd vooraf weet of en zo ja welke kosten mogelijk voor eigen rekening kunnen gaan komen.

ook ruimte voor uw eigen doelen en wensen. Een zorgplan is pas definitief als u hiermee akkoord gegaan bent. U beslist.

Vanaf de start van de zorgverlening vragen wij u per contactmoment te tekenen op een daarvoor bestemde lijst (aard van de zorg, datum en tijd). Dit is een noodzakelijke verantwoording over de geleverde zorg in het kader WMO en WLZ.

Daarnaast zullen wij u vragen om uw huisarts, POH of andere mogelijke verwijzers op de hoogte te mogen houden van de zorg die u van ons ontvangt en de daar bijhorende resultaten. Voor het doorgeven van informatie zullen wij u altijd schriftelijk toestemming vragen nadat u gelezen heeft wat er in de evaluatie staat.


Schema werkwijze: